+420 732 757 475 obchod@nejlevnejsi-fotoobrazy.cz
Prázdný košík

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.nejlevnejsi-fotoobrazy.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Vymezení pojmů

Eshop - internetový obchod www.nejlevnejsi-fotoobrazy.cz

Prodávající - Jiří Hron, sídlo: Štefánikova 387/42, 50011 Hradec Králové, IČ: 88381986, Živnostenský list registrován na Magistrántu města Hradec Králové. Oveření údajů o prodávajícím zde.

Kupující - fyzická osoba (Človek), fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba.

Kupující spotřebitel - fyzická osoba (Člověk), která nejedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání (§ 419 Občanského zákoníku).

Kupující - podnikatel - osoba naplňující podmínky uvedené v § 420 a § 421 Občanského zákoníku.

Zboží - služby a výrobky nabízené na internetovém obchodě www.nejlevnejsi-fotoobrazy.cz

Objednávka - prostřednictvím eshopu odeslaný elektronický závazný návrh na uzavření smlouvy Kupujícího, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři.

Služby - služby nabízené a prováděné Prodávajícím, zejména zhotovení tištěných produktů jako jsou fotoobrazy, velkoformátové fotograiie, tisk na desky a jiné.

Platnost obchodních podmínek

Obchodní podmínky jsou přístupné na Eshopu Prodavajícího.

Uzavřené Smlouvy jsou Prodávajícím archivované v elektronické podobě a nejsou přístupné.

Kupující může archivovat údaje o svých Objednávkách formou archivace potvrzení o přijetí Objednávky, které mu jsou zaslány na emailovou adresu, kterou Kupující zadal v Objednávce.

Nabídka zboží

Informace o Zboží a ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou preztentovány včetně DPH, pokud není v dodatku uvedeno jinak.

Obrázky u Zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

Objednávka zboží

Objednávku lze sjednat prostřednictvím Eshopu nebo písemnou formou zaslanou na email Prodávajícího.

V rámci objednávkového formuláře je Kupující požádán o souhlas s těmito obchodními podmínkami a  se započetím poskytování Služeb ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle podmínek pro zrušení objednávky a odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů, pokud již Služba byla započata. Pokud Kupující souhlas neudělí, nezle Objednávku odeslat.

Automatizovaný systém Prodavajícího neprodleně po doručení Objednávky potvrdí její doručení prostřednictvím emailové zprávy odeslané ze serveru Prodavajícího.

Potvrzení o doručení Objednávky Prodávajícím není přijetím (akceptací) návrhu Kupujícího na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena až okamžikem kdy je Kupujícímu na jím zaslanou emailovou adresu doručeno závazné přijetí Objednávky.

Kupující si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu s Kupujícím, který dříve podstatným způspbem porušil své zavazkyze Smlouvy, např. neuhradil cenu za zhotovení Zboží nebo opakovaně nepřevzal zásilky.

Dodací podmínky

Prodávající dodá Zboží Kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 procovních dnů od závazného potvrzení Objednávky, pokud u jednotlivého Zboží neuvádí Prodávající jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si Zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

V případě poškození zásilky doporučuje Prodávající Kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.

Způsob a místo dodání Zboží určí Kupující v Objednávce. Ceny a způsoby doručení naleznete zde.

Společně s odesláním Zboží Prodávající přiloží Kupujícímu daňový doklad.

Kupujícímu jsou účtovány přepravní náklady v závislosti na jím zvoleném způsobu doručení a to ve výši, kterou mu Prodávající sdělí vždy při vytvoření Objednávky.

V případě, že je z důvodu na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu zbůsobu a cenu dopravy zvolenou Kupujícím, zejmnéna z důvodu maximální možné hmotnosti nebo rozměru, kterou vybraným způsobem dopravy možné doručit. Kupující je v takovémto případě informován o změně Prodávajícím prostřednictvím emailové zprávy.

Platí li Kupující cenu Zboží předem (zálohou) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího a neuvede-li na platebním příkazu číslo objednávky, které mu Prodávající sdělil, popř. uvede-li číslo chybně, může se termín dodání přiměřeně prodloužit.

Platební podmínky

Způsob úhrady Zboží určí Kupující v Objednávce. Možnosti platby naleznete zde.

Kupující může zvolit formu úhrady Zboží platbou předem (zálohou) ve 100% výši z celkové částky objednávky vč. ceny za dopravu. V takovém případě je daňový doklad vystavován Kupujícímu až po připsání celkové částky objednávky na účet Prodávajícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Pokud však Kupující během vyplňování objednávkového formuláře výslovně udělil souhlas se započetím poskytování Služeb ještě před před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, nemá Kupující nárok na odstoupení od Smlouvy, pokud již bylo Zboží zadáno do výroby, protože v dané chvíli již nemůže být Objednávka bezplatně zrušena či stornována.

Kupující má právo odstoupit od Smlouvy pro její podstatné porušení Prodávajícím, zejména bude-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží delším 21 pracovních dnů.

Záměr odstoupit od Smlouvy má Kupující povinost uvést písemně prostřednictvím formuláře pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů uvedeném zde.

Odstoupí-li Kupující od Smlouvy oprávněně, je Prodávající povinen nejpozději do 14-ti dnů od doručení odstoupení vrátit zaplacenou cenu, a to bezhotovostně na účet Kupujícího.

Reklamace

Kupující je povinen oznámit vady Zboží zasláním oznámení reklamace prostřednictvím formuláře na Eshopu Prodávajícího nebo ve formě emailu odeslaného na emailovou adresu Prodávajícího. V reklamaci je Kupující povinen přesně zdokumentovat reklamovanou vadu, zejména ji popsat a předložit fotografie reklamované vady. Formulář k oznámení reklamace naleznete zde.

Prodávající potvrdí Kupujícímu datum uplatnění reklamace. V zájmu urychlení vyřizování reklamace bude Prodávající komunikovat s Kupujícím prostřednictvím emailu.

Reklamaci, podanou Kupujícím, je Prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30-ti dní ode dne uplatnění reklamace.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. března 2017

Rychlé dodání
Výroba a dodání do 2-3 pracovních dnů
Kvalita
Tisk v nejvyšší kvalitě
Nejlepší ceny
Široký výběr za nejnižší ceny

Další produkty

samolepky, samolepky různých tvarů, štítky, etikety, refelxní samolepky, velkoformátové fotografie, plakáty, Wallart, reklamní a informační tabule, bannery, plachty, OneWayVision síťoviny, RollUp, PopUp, papíry, postery

Kontakt

REGA Reklamní společnost
Pospíšilova 341/23
50003 Hradec Králové

732 757 475
obchod@nejlevnejsi-fotoobrazy.cz